Herhalingcursus omgaan met verbale & fysieke agressie.

(deze wordt onaangekondigd afgenomen)

Wilt u kijken of het personeel adequaat kan reageren op agressieve klanten? Het is namelijk gebleken dat dit het beste duidelijk word door hun te confronteren met agressieve situaties tijdens hun werkzaamheden. Er dient door de medewerker meteen te worden ingesprongen op de situatie om escalatie te voorkomen. Er is dan goed te zien of de medewerker kan reageren op de situatie en hij zich houd aan de opgestelde instructies en protocollen.

Mocht de medewerker niet weten hoe hij moet reageren of werken instructies en protocollen niet naar behoren, dan zou dit meteen inzichtelijk worden tijdens de verrassingsactie.


Hoe ziet de training eruit?

Tijdens de werkzaamheden doet onze acteur zich voor als een agressieve klant. De cursist is zich niet bewust dat het een acteur is en denkt dat het gewoon een klant is. De medewerker moet dus inspringen op de situatie en hierna handelen.


Na de training:

• is de cursist geconfronteerd met een agressieve situatie;
• duidelijk zijn waar nog aandacht aan moet worden besteed;
• Gerichtere begeleiding krijgen in de agressie theorie
• is de cursist beter voorbereid op agressieve situaties;
• duidelijk of alle instructies en protocollen goed werken en worden nageleefd