Risicoanalyses

Het gevaar voor verlies of schade

Risico’s, wat zijn dit eigenlijk? De definitie daarvan is daarom ook al meerdere malen herschreven maar komen grotendeels allemaal op hetzelfde neer. ‘Het gevaar voor verlies of schade van bezittingen en eigendommen in een vaak onbepaalde en ongewenste situatie’.

Alle bedrijven lopen grote en kleine risico’s. Veel risico’s hebben vaak financiële gevolgen. Ze kunnen zo groot worden dat het voortbestaan van uw organisatie wordt bedreigd.

Onze gekwalificeerde medewerkers zijn al jaren actief en functioneel in het opstellen van risicoanalyses. Ook voor uw onderneming kan een analyse worden opgesteld, zodat u bewust wordt van de risico’s waarmee u te maken heeft. Hierdoor wordt inzichtelijk welke maatregelen u kunt treffen. En welke financiële gevolgen u voor uw onderneming kunt uitsluiten.