Training omgaan met verbale en fysieke agressie

Situatie herkennen, handelingen en ingrepen

De samenleving verandert, en dat is te merken bij veel organisaties en dienstverleningen. Uit onderzoek blijkt dat bijna één op de vier werknemers te maken krijgt met verbale of fysieke agressie tijdens zijn werk. Deze kunnen hoog oplopen waardoor de situatie dreigt te escaleren. Dit komt vaak omdat medewerkers niet weten hoe ze met de situatie moeten omgaan - terwijl dit met kleine handelingen of ingrepen gereguleerd had kunnen worden. Voor een medewerker kan dit diepgaande gevolgen hebben en bijvoorbeeld langdurig in de ziektewet belanden.

Een eendaagse training maakt mensen bewust van hoe ze een bepaald gedrag herkennen en leren hoe ze daarop moeten reageren. Voorafgaand aan de training worden gesprekken gevoerd met verschillende medewerkers. Van leiding tot werkvloer. Hierdoor ontstaat een duidelijk beeld van de
problematiek waarmee de organisatie te maken heeft. Het resultaat is dat er gerichter wordt gewerkt en dat medewerkers beter voorbereid zijn op ongewenste situaties.

Hoe ziet de training eruit?

Na een korte introductie over het onderwerp vindt er een theoretisch gedeelte plaats. De cursist wordt bewust gemaakt van de handelingen die hij kan uitoefenen om een bepaald bedrag te beïnvloeden of zichzelf onder controle te krijgen. Dit gaat gepaard met interactie en verschillende oefeningen.

In het tweede dagdeel brengen we alle theorie in de praktijk waardoor de cursist meteen zijn vaardigheden oefent. Dit gebeurt door middel van een acteur die gespecialiseerd is in het nabootsen van agressieve situaties.

Na de training zal de cursist:

• agressieve situaties vroegtijdig herkennen;
• weten wat voor verschillende soorten agressie er zijn;
• zich zelfverzekerder voelen tijdens agressieve situaties;
• behoed zijn voor agressieve situaties die zich kunnen voordoen;
• bewust zijn van de verschillende communicatie technieken;
• weten om te gaan met agressieve situaties;
• agressief gedrag kunnen ombuigen naar positief gedrag.